Ukraina - INFO

STRONA GŁÓWNA

Firmy

Biezpieczeństwo w biznesie na Ukrainie

Cło, Granica Polska-Ukraina, Kodeks Celny Ukrainy

Reklama i Rekrutacja na Ukrainie

Twoja strona WWW na Ukrainie

Ukraina -warunki dostępu do rynku

Waluty

Kontakt


Kontakt:

tel.kom. +48602507422
tel. +48222019495
e-mail: ukraina.info@gmail.com

T³umacz jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego


Polish Ukraine English Russian


K ontakt:


Tel. (+48) 602 507 422
Tel. (+48) 22 201 94 95 Skype: ukraina-info

Adres:

aleja Bohaterow Wrzesnia 18 lok. 42, Parter
02-389 Warszawa
Polska

E-mail: ukraina.info@gmail.com

Http: www.ukraina-info.pl
Http: www.ukraina-info.com

W iadomość, pytanie
1. Imię i Nazwisko:

2. Zwrotny adres email:

3. Telefon kontaktowy:

4. Temat

5. Twoje pytania, uwagi, i komentarze:
2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO