Ukraina - INFO

Kontakt:

tel. 0-602 507 422
fax. (22) 851-05-04

e-mail: info@ukraina-info.com
e-mail: info@ukraina-info.pl


-->

Polish Ukraine English Russian


U


kraina - warunki dostępu do rynku:

Charakterystyka ukraińskiego rynku spożywczego

Przemysł spożywczy Ukrainy rozwija się dynamicznie od 1997 roku. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w roku 2003, które spowodowały spadek zbioru zbóż, nie przewiduje się zmniejszenia dynamiki przyrostu wielkości produkcji w branży spożywczej. Poniżej przedstawiamy najbardziej interesujące branże przemysłu spożywczego Ukrainy.

Branża piekarnicza

Dynamika w tej branży jest jednoznacznie pozytywną. Mimo deficytu zboża produkcyjnego w okresie maj-czerwiec, za siedem miesięcy 2003 krajowi „piekarze" przewyższyli poziom ubiegłoroczny o 2,12%. W całości, w branży wielkość produkcji wyniosła 1001,9 tys. ton. Najbardziej aktywnie rozwijają się przedsiębiorstwa wchodzące do Zjednoczenia „Ukrprodspiłka". Dynamika przyrostu produkcji w porównaniu ze wskaźnikami ubiegłorocznymi wyniosła + 7,17%.
W ubiegłym roku znacznie „nabrały wagi" już tradycyjne dla ukraińskiego stołu produkty z mąki makarony. W szereg wielkich przedsiębiorstw Ukrainy w ciągu lat 2002-2003 zainwestowano, dzięki czemu wielkości produkcji wyrobów makaronowych za siedem miesięcy zwiększyły się o 51,3% dając łącznie 3,27 tys. ton.

Wyroby mleczne

Tradycyjny „mleczny kraj" Ukraina w ciągu lat 90-ch przeżywała coroczny spadek produkcji wyrobów mlecznych. W owym czasie inwestorzy zainteresowani byli prostszymi w produkcji, ale bardziej przydatnymi do eksportu produktami: suche mleko, masło śmietankowe i kazeina. Produkcja serów twardych mimo wysokiego popytu w państwach WNP również była mało interesująca dla inwestorów (głównie z powodu skomplikowanej technologii produkcji). Za początek odrodzenia produkcji wyrobów mlecznych w Ukrainie można uważać rok 2000, kiedy to branża zwróciła na siebie uwagę inwestorów krajowych i zagranicznych. Kolejny 2001 rok stał się niemal „wybuchowym" podwyższając w Ukrainie produkcję wyrobów mlecznych o 1,5 razy. Ubiegły rok, mimo klęski eksportu ukraińskiego suchego mleka odtłuszczonego i kazeiny (co spowodowało pojawienie się na rynku krajowym olbrzymich ilości surowca mlecznego) odnotował przyrost rynku wyrobów mlecznych tylko o 17%. Średni wskaźnik przyrostu pojemności rynku wyrobów mlecznych za ostatnie pięć lat wynosi 15-20% każdego roku.
Bieżący rok w Ukrainie cechuje się zmniejszeniem stada mlecznego na końcu zimy oraz deficytem świeżych pasz w okresie maj-czerwiec. Tym niemniej, krajowi producenci wyrobów mlecznych w ciągu 7 miesięcy 2003 roku przewyższyli ubiegłoroczne (w analogicznym okresie) wielkości produkcji wyrobów mlecznych o 13,5%; serów twardych o 34,8%. Produkcja masła śmietankowego obniżyła się o 1,1%, tym niemniej deficytu na rynku nie odnotowuje się. Ukraina w ciągu ostatnich 10 lat tradycyjnie produkuje masła śmietankowego o 1,3 -1,5 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie wewnętrzne.
Produkcja konserwowanego (zgęszczonego) mleka za pierwsze 7 miesięcy zwiększyła się o 18,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 69,8 min umownych puszek. Mleka suchego wyprodukowano 3,6 tys. ton, o 20,97% więcej, niż za 7 miesięcy ub.r.

Tłuszcze roślinne

Olejów roślinnych z różnych kultur rolnych w Ukrainie produkuje się dwukrotnie więcej, niż może zużyć ludność kraju. Ze względu na dobrze rozwiniętą branżę olejarską i przemysł tłuszczowy, „Olej" był i jest strategicznąpozycjąukraińskiego eksportu.
W Ukrainie olej roślinny produkowany jest z czterech podstawowych kultur: słonecznik, rzepak, kukurydza i soja. Przy tym udział oleju słonecznikowego w łącznej wielkości zużycia wynosi ponad 90%.
Za okres 7 miesięcy br. w Ukrainie wyprodukowano olejów roślinnych w wielkości 349,07 tys. ton, tj. o 77,13% więcej niż w ubiegłym roku. W produkcji majonezów i margaryn dynamika jest skromniejsza wskutek słabo rozwiniętego eksportu tych wyrobów tłuszczowych. Różnorodnych margaryn wyprodukowano 132,49 tys. ton, tj. o 5,92% więcej niż w analogicznym okresie 2002 roku. Wielkości produkcji majonezów wyniosły 27,27 tys. ton, tj. tylko o 4,04% więcej niż rok temu.

Cukier i wyroby cukiernicze

Nie mniej strategiczny niż olej roślinny i sery, ten produkt ukraiński pokazał w br. rekordową dynamikę przyrostu produkcji. Produkcja cukru-piasku z trzciny cukrowej zwiększyła się o 6,2 razy (tj. 338,7 tys. ton), co uwarunkowane jest odnowieniem w Ukrainie produkcji cukru z surowego cukru trzcinowego. Cukru-piasku z buraka krajowego w tym roku wyprodukowano 2,01 tys. ton.
Pochodne cukru - wyroby cukiernicze są także tradycyjnym towarem ukraińskiego przemysłu spożywczego. W bieżącym roku wielkości produkcji różnorodnych wyrobów cukierniczych wyniosły 343,79 tys. ton i przekroczyły analogiczne wskaźniki za 7 miesięcy 2002 r. o 10,35%. Ukraińskie wyroby cukiernicze cieszą się wysokim popytem również na rynkach zagranicznych. Mimo przeciwdziałania rządów niektórych państw WNP eksport słodyczy z Ukrainy stale rośnie.

Konserwy owocowo-warzywne

Ta branża ukraińskiego przemysłu spożywczego za czasów ZSSR zabezpieczała ponad połowę rynku radzieckiego. Po kryzysach gospodarczych lat 90-ch branża skutecznie odnawia produkcję. W ciągu 7 miesięcy 2003 r. ukraińscy producenci wypuścili na wewnętrzny i zagraniczny rynek 12,8 min. umownych puszek, tj. o 29,22% więcej niż rok temu. Należy podkreślić, że bardziej aktywnie rozwijają się przedsiębiorstwa wchodzące w skład „Ukrprodspiłka", które przewyższyły ubiegłoroczne wielkości o 34,31 %.

Napoje bezalkoholowe

Mimo zimnego lata, ukraińscy producenci wody mineralnej skutecznie odpracowali zarówno zimowy, wiosenny jak i letni sezony. Mimo zwiększania wielkości produkcji spółki z tej branży rozszerzają swój asortyment. Wśród nowości należy odznaczyć „egzotyczną" wodę pitną, umiarkowanie nasyconą w tlen. Skutecznej pracy sprzyjał rozwój własnych sieci zbytu i wzrost popytu spożywczego (Ukraińcy wreszcie przekonali się o korzyści wody pitnej w butelkach). Podobnie do kolegów europejskich obecnie producenci ukraińscy rozdzielają asortyment wód leczniczych i pitnych na trzy podstawowe grupy: gazowane, słabogazowane i niegazowane. Zgodnie z danymi Państwowego Departamentu ds. Przemysłu Spożywczego za pierwsze 7 miesięcy spółki ukraińskie wyprodukowały 16,75 tys. Dl wód mineralnych, tj. o 1,36% więcej niż w ubiegłym roku.
Ukraińscy producenci słodkich napojów bezalkoholowych nie mogą na razie cieszyć się pozytywną dynamiką rozwoju. Łącznie za 7 miesięcy takich napojów wyprodukowano 16,85 tys. Dl, tj. o 6,7% mniej niż w roku 2002. Wśród przyczyn obniżenia produkcji są: zimne lato, obniżenie produkcji „napojów bezalkoholowych" przez browary (Zjednoczenie „Ukrpiwo" w br. wyprodukowało napojów bezalkoholowych o 9,5% mniej niż w ubiegłym). Bardziej specjalizowane przedsiębiorstwa kontynuują zwiększać wielkości produkcji. Na przykład, przedsiębiorstwa wchodzące w skład Zjednoczenia „Ukrprodspiłka" wyprodukowały 2,59 tys. Dl, tj. przekroczyły ubiegłoroczny 7-miesięczny wskaźnik produkcji o 2,78%.

Napoje alkoholowe

Z podrozdziałów branży alkoholowej w bieżącym roku najbardziej aktywnie rozwijała się produkcja win. Produkcja win z winogron za okres 7 miesięcy 2003 roku wyniosła 10,46 tys. Dl, tj. o 20,2% więcej niż rok temu. Produkcja win musujących i szampańskich w Ukrainie na razie odnotowuje dynamikę ujemną. Łącznie Ukraina wyprodukowała w br. win szampańskich w wielkości 1,21 tys. Dl, tj. o 5,6% mniej niż w 2002 roku.
Produkcja tradycyjnej wódki i wyrobów alkoholowych również spadła, ale tylko o 1,8% (11,08 tys. w 2003 wobec 11,28 tys. Dl w 2002). Tutaj przyczyn jest więcej, niż jedna. Po pierwsze, nadal odnotowuje się tendencja do przejścia produkcji wódek w „szarą strefę". Po drugie, specjaliści odnotowują spadek zainteresowania odbiorców napojami mocnymi na rzecz piwa i wina. Po trzecie, z produkcji wyrobów alkoholowych rezygnują przedsiębiorstwa z branży piwowarskiej (cocktaile z niską zawartością alkoholu) i branży produkcji win (słodkie nalewki). To znaczy krajowy przemysł alkoholowy obecnie przechodzi na bardziej wąską specjalizację, co potwierdza pozytywna dynamika przedsiębiorstw Zjednoczenia „Ukrspirt". Za 7 miesięcy br. Zjednoczenie „Ukrspirt" wyprodukowało 6,51 tys. Dl wyrobów alkoholowych, tj. o 2,89% więcej niż wskaźnik ubiegłoroczny.
Wielbicielom ukraińskiego koniaku producent krajowy za 7 miesięcy br. zaproponował 900 tys. Dl lub o 17,34% więcej niż rok temu. „Drugi oddech" branża koniakowa uzyskała dzięki wzrostowi popytu na rynku wewnętrznym i wznowieniu eksportu do państw WNP.

Piwo

W ciągu ostatnich 5 lat branża piwowarska w Ukrainie rozwija się najbardziej dynamicznie i zasługuje na oddzielne rozpatrzenie. Krajowi producenci piwa nie tylko rozwijają produkcję własnych gatunków i skutecznie opanowują produkcję najbardziej znanych międzynarodowych marek piwa, ale też wychodzą na rynki zagraniczne.
Aktualnie ukraiński przemysł piwowarski jest jedną z najbardziej skonsolidowanych branż przemysłu spożywczego. Piątka wiodących ukraińskich producentów piwa kontroluje ponad 90% rynku wewnętrznego. I chociaż dynamika rozwoju produkcji w br. jest znacznie niższa, niż dwa lata temu, za 7 miesięcy 2003 roku wyniosła ona + 16,04% do analogicznego wskaźnika rok ubiegłego. Łącznie ukraińscy producenci za ten okres wyprodukowali 102,18 tys. Dl napojów. Poza tym, w ubiegłym roku ukraińscy producenci pocieszyli konsumentów dobrą dziesiątką nowych gatunków piwa. Wśród nowości są również gatunki bezalkoholowe, wyprodukowane zgodnie z najbardziej nowoczesnymi technologiami, pozwalającymi na zachowanie smaku prawdziwego piwa. Z każdym rokiem konsumentowi krajowemu oferowany jest bardziej szeroki asortyment gatunków i rodzajów popularnego napoju.
Dla przygotowania materiału były wykorzystane dane Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy i Państwowego Departamentu ds. Przemysłu Spożywczego2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO