Ukraina - INFO

STRONA GŁÓWNA

Firmy

Biezpieczeństwo w biznesie na Ukrainie

Cło, Granica Polska-Ukraina, Kodeks Celny Ukrainy

Reklama i Rekrutacja na Ukrainie

Twoja strona WWW na Ukrainie

Ukraina -warunki dostępu do rynku

Waluty

Kontakt


Kontakt:

tel.kom. +48602507422
tel. +48222019495
e-mail: ukraina.info@gmail.com

T³umacz jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego


Polish Ukraine English Russian


W


aluty:

Kursy walut NBU 1USD/1UAH
finance.com.ua
Kursy walut NBU 1EURO/1UAH
finance.com.ua
Kursy walut NBU 100PLN/1UAH
finance.com.ua


2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO