Ukraina - INFO

STRONA GŁÓWNA

Firmy

Biezpieczeństwo w biznesie na Ukrainie

Cło, Granica Polska-Ukraina, Kodeks Celny Ukrainy

Reklama i Rekrutacja na Ukrainie

Twoja strona WWW na Ukrainie

Ukraina -warunki dostępu do rynku

Waluty

Kontakt


Kontakt:

tel.kom. +48602507422
tel. +48222019495
e-mail: ukraina.info@gmail.com

T³umacz jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego


Polish Ukraine English Russian


G


ranica Polska - Ukraina:
Sprawdż cło i podatki eksportowe/importowe na Ukrainie:
- Podaj kod celny towaru
- Kraj pochodzenia
- Eksport lub Import, Tranzyt (do Ukrainy)
- Ewentualnie środek transportu
wypelni formularz ...>>>.

  Aktualne nomery telefonow podaje informacja telefoniczna: 118 912 lub 118 913

 • Dorohusk (PL) - Jagodzin (UA)
  Przejscie drogowe, ruch osobowo-towarowy, uproszczony ruch graniczny;
  Przejscie kolejowe, trasa Warszawa - Lublin - Kowel - Kijow

  Dorohusk (PL) Oddzial Celny: Oddzial Celny w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, calodobowo,
  Graniczna Placowka Kontrolna SG22-175

  Dorohusk (PL) Urzad Celny: 37-700 Przemysl, ul. Zaciszna 4,

  Jagodzin (UA)Oddzial Celny: 264670 Rymaczi, stacja Jagodzin, rejon lubomlski

  Jagodzin (UA)Urzad Celny: 44-350, stacja Jagodzin, rejon lubomlski obwodu wolynskiego

  Aktualne nomery telefonow podaje informacja telefoniczna: 118 912 lub 118 913

 • Medyka (PL) - Szeginie (UA)
  Przejscie drogowe, ruch osobowo -towarowy, uproszczony ruch graniczny;
  Przejscie piesze czynne w godz. 7.00-19.00 czasu polskiego;
  Medyka - Mosciska na trasie Krakow - Przemysl - Lwow,
  osobowo-towarowe, uproszczony ruch graniczny

  Medyka (PL) Oddzial Celny: Oddzial Celny w Medyce 37-732 Medyka, calodobowo,
  Graniczna Placowka Kontrolna SG37-732 Medyka

  Medyka (PL) Urzad Celny: 37-700 Przemysl, ul. Zaciszna 4,

  Szeginie (UA) Oddzial Celny: Szeginie, rejon mosciski

  Szeginie (UA) Urzad Celny: "Galicki", 81 320 stacja Mosciska-II, obwod lwowski

  Aktualne nomery telefonow podaje informacja telefoniczna: 118 912 lub 118 913

 • Zosin (PL) - Uscilug (UA)
  Przejscie drogowe, ruch osobowy, tylko dla obywateli Ukrainy i Polski, uproszczony ruch graniczny

  Zosin (PL) Posterunek Celny w Zosinie , calodobowo

  Graniczna Placowka Kontrolna SG

  Zosin (PL) Urzad Celny: 37-700 Przemysl, ul. Zaciszna 4

  Uscilug (UA) Posterunek Celny: Uscilug, rejon wolodymyrwolynski

  Uscilug (UA) Urzad Celny: 44-350, stacja Jagodzin, rejon lubomlski obwodu wolynskiego

  Aktualne nomery telefonow podaje informacja telefoniczna: 118 912 lub 118 913

 • Korczowa (PL) - Krakowiec (UA)
  Przejscie drogowe, ruch osobowo-towarowy, uproszczony ruch graniczny

  Korczowa (PL) Oddzial Celny: Graniczna Placowka Kontrolna SG Korczowa 37-552 Mlyny

  Korczowa (PL) Urzad Celny: 37-700 Przemysl, ul. Zaciszna 4,

  Krakowiec (UA) Posterunek Celny

  Krakowiec (UA) Urzad Celny: "Galicki", 81 320 stacja Mosciska-II, obwod lwowski


 • Ukraińska Wiza

  VISA

  Skontaktuj się >>>

  • Ukraińskie CŁO i VAT
  • Polska taryfa celna znajduje sie na stronie http://www.guc.gov.pl/
   Zrodlo: Wydzial Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie

 • Informacja - WIZY dla Ukraincow i Polakow:
  Obywatele Ukrainy, przekraczajac od 1 pazdziernika 2003 roku granice z Polska, musza posiadac wize. Dokument ten polskie placowki wydaja bezplatnie, w zamian za to Ukraina nie wprowadzila obowiazku wizowego dla Polakow. Oznacza to, ze po 1 pazdziernika 2003 i po 1 maja 2004 roku warunki przekraczania granicy z Ukraina dla obywateli Polski nie zmienili sie.  2002 Ukraina - INFO
  Created by Ukraina - INFO