Ukraina - INFO

STRONA GŁÓWNA

Firmy

Biezpieczeństwo w biznesie na Ukrainie

Cło, Granica Polska-Ukraina, Kodeks Celny Ukrainy

Reklama i Rekrutacja na Ukrainie

Twoja strona WWW na Ukrainie

Ukraina -warunki dostępu do rynku

Waluty

Kontakt


Kontakt:

tel.kom. +48602507422
tel. +48222019495
e-mail: ukraina.info@gmail.com

T³umacz jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego


Polish Ukraine English Russian


U


kraina - warunki dostępu do rynku:

Warunki dostępu do rynku oraz inne niezbędne informacje dla polskich przedsiębiorców

Materiały prygotowane przez WEH Ambasady Polski na Ukrainie


2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO